SEYMEN TEZENELERİ "Seymen Oyunları ve Zeybekleri"
Seymen Tezeneleri adlı Cd miz, hem otantik Ankara ve Seymen Müzikleri alanında yaşayan boşluğun doldurulması hem de bir sonuç olarak son yıllarda Ankara ve Seymen Müzikleri ile oyunlarında yaşanan dejenarasyona dur demek amacıyla hazırlanmıştır.